Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Κλειστό νοσήλιο

Ορθή επανακοινοποίηση
Μεταβολή του κόστους ημερήσιας δόσης θεραπείας για το φαρμακευτικό προϊόν Botox PD.INJ.SOL. 100 U/VIAL

Για το φαρμακευτικό προϊόν BOTOX  PD.INJ.SOL. 100 U/VIAL, BTx 1 VIAL
το οποίο χορηγείται σε εξατομικευμένες δόσεις ανά 3μηνο ή 4μηνο, το Κόστος Ημερήσιας δόσης Θεραπείας (ΚΗΘ) θα υπολογίζεται στο κόστος της μίας συσκευασίας πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των χορηγουμένων συσκευασιών ανά 3μηνο ή 4μηνο, ανά ασθενή.

Στον από 19/01/2009 δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή έχουν κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας μεγαλύτερο των 41,10 €, αναγράφεται ως Κόστος Ημερήσιας δόσης Θεραπείας του BOTOX  PD.INJ.SOL. 100 U/VIAL, το κόστος της μίας συσκευασίας το οποίο θα πρέπει κάθε φορά να πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των χορηγουμένων συσκευασιών ανά ασθενή.