Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Check list

Η Διοίκηση και τα στελέχη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Έλεγχου Προϊόντων (ΔΔΥΕΠ) του ΕΟΦ, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε συμμόρφωση πάντοτε με διεθνή πρότυπα, την Ελληνική καθώς και την Κοινοτική Νομοθεσία, αποφάσισαν τη δημιουργία λίστας ελέγχου δικαιολογητικών αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης (check list).

Η λίστα αυτή αναγράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος, για κάθε νομική βάση.

Η λίστα θα παραμείνει αναρτημένη για σχολιασμό από κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ μέχρι 30 Απριλίου 2009.

Κάθε σχόλιό σας σχετιζόμενο με το περιεχόμενό της συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της και θα ληφθεί υπόψη, με σκοπό την δημιουργία μιας άρτιας και λειτουργικής λίστας.

E-mails επικοινωνίας:
sgiannakou@eof.gr
msarm@eof.gr
koutsoukil@eof.gr

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ελέγχου Προϊόντων

Συνημμένο αρχείο: Λίστα ελέγχου δικαιολογητικών αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης (check list)