Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ. 30/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών επαναχρωματισμού στο κτίριο του ΕΟΦ (CPV 98314000-7)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.