Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ. 29/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την
προμήθεια πακέτων λογισμικού ασφάλειας δεδομένων (cpv: 48732000-8)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.