Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακ.26/2019

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια α) (85) τεμαχίων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30213300-8) β) (30) τεμαχίων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30213000-5)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ