Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.24/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) εργαστηριακού ψυγείου για το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ (CPV: 39711130-9)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ