Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.25/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση ηλεκτρολογικών & υδραυλικών εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (CPV: 50711000-2) - (CPV 45330000-9)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ