Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.23/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού ζυγού πέντε (5) δεκαδικών ψηφίων για το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ (CPV: 38311100-9)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ