Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ. 20/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δυο (2) κλιβάνων ελεγχόμενων κλιματικών συνθηκών
(cpv 33152000-0).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ