Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.17/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικο συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης
και υποστήριξης του λογισμικού HRNET, του Τμήματος Προσωπικού  της Δ/νσης Διοικητικού,
για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών (cpv: 72261000-2).Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ