Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθ. 12/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού HRNET, της Δ/νσης Διοικητικού του ΕΟΦ  (cpv: 72261000-2).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ