Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακ.5/2019

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων ΕΟΦ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους(CPV 90919200-4)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ