Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοιχτός ηλεκτρονικός κάτω των ορίων Διακ.39/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αποθήκευσης, τύπου ντέξιον, για τις ανάγκες της αποθήκης του ΕΟΦ, στην Παλλήνη Αττικής (CPV: 39131100-0)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ