Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.31/2018 Διακήρυξη


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια Ηλεκτρονικού Αναλυτικού Ζυγού 4 δεκαδικών ψηφίων για την κάλυψη των αναγκών του Βιολογικού/Τοξικολογικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Εργαστηρίων (CPV: 38311100-9) του ΕΟΦ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ