Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 29_2018

Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 29/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και δυο πολυμηχανημάτων (φωτοτυπικό - εκτυπωτής - fax - scanner)
για τις ανάγκες του ΕΟΦ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ