Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡ. 25_2018

Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 25/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οργάνων Δ/νσης Εργαστηρίων
(Μικροβιολογικό Εργαστήριο)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ