Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 23/2018


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια δύο (2) συσκευών παραγωγής υπερκάθαρου νερού (CPV: 42910000-8) για την κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων α) Χημικών Αναλύσεων Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων και β) Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ