Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη 19/2018

Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 19/2018
Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος επτά (7) πυράντοχων ντουλαπών για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΦ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ