Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 4/2018


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών  διαδικτύου για αναβάθμιση και επέκταση πληροφοριακού συστήματος υποβολής αναφορών ελλείψεων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (CPV:72400000-4)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ