Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακ. 01/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος και την διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων της Δ/νσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ για δύο έτη (cpv 90500000-2)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ