Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακ. 39/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης (προληπτικής & επανορθωτικής) εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV 50730000-1)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ