Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Εμφάνιση 26 - 50 από 272 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 11
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 28/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια οργάνων και συσκευών του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων Καλλυντικών και ...

14/9/2018 4:50 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 27/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

12/9/2018 3:33 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 27/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πακέτων λογισμικού ασφάλειας δεδομένων
(cpv: 48732000-8) της Διεύθυνσης Οργάνωσης & ...

12/9/2018 3:23 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 25/2018

ΤΕΥΔ για τη Διακηρηξη 25/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

10/9/2018 10:56 πμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 24/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

10/9/2018 10:42 πμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 24/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια ενός Συστήματος Ογκομετρικού Προσδιορισμού με ποτενσιομετρική ένδειξη ...

10/9/2018 10:40 πμ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡ. 25_2018

Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 25/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οργάνων Δ/νσης Εργαστηρίων

10/9/2018 10:06 πμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 23/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
...

5/9/2018 4:45 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 23/2018


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια δύο (2) συσκευών παραγωγής υπερκάθαρου νερού (CPV: 42910000-8) για την κάλυψη των αναγκών των ...

5/9/2018 4:43 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 22/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

5/9/2018 4:42 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 22/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια φασματοφωτομέτρου (CPV: 38433000-9) για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου ...

5/9/2018 4:39 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 21/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

5/9/2018 4:37 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 21/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πακέτων λογισμικών αυτοματισμών γραφείου (CPV 48920000-3) της Διεύθυνσης Οργάνωσης & ...

5/9/2018 4:32 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 25/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

5/9/2018 3:50 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 25/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οργάνων Δ/νσης Εργαστηρίων
(Μικροβιολογικό Εργαστήριο)
Για περισσότερες ...

5/9/2018 2:56 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 20/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

3/9/2018 1:39 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 20/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή
της Δ/νσης Οργάνωσης και ...

3/9/2018 1:18 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19 2018

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 19/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

3/9/2018 9:20 πμ
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη 19/2018

Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 19/2018
Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος επτά (7) πυράντοχων ...

3/9/2018 9:11 πμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 18/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

26/6/2018 11:58 πμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 18/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΦ (CPV 34110000-1)
Για ...

26/6/2018 11:53 πμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 17/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

14/6/2018 3:13 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 17/2018


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για ανάθεση υπηρεσιών προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών (CPV ...

14/6/2018 3:10 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16-2018

ΤΕΥΔ για την Διακήρυξη 16/2018

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

11/6/2018 9:45 πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακ. 16/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια & τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών
(CPV 44176000-4)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ...

11/6/2018 9:38 πμ
Εμφάνιση 26 - 50 από 272 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 11