Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15 2017

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 15/2017 για το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών (CPV: 72200000-7)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ