Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66361/13-10-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66361/13-10-2008
Εφαρμογή διάταξης SUNSET CLAUSE για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1316/83, όπως τροποποιήθηκε και ...

13/10/2008 5:57 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57307/9-9-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57307/9-9-2008
Μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής της Εγκυκλίου 46986/14-7-08, περί Χρωματικής διαφοροποίησης των στοιχείων της Ταινίας ...

9/9/2008 1:06 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56054/03-09-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56054/03-09-2008
Ρύθμιση θεμάτων βιοϊσοδυναμίας
Έχοντας υπόψη:
1 Τον Νόμο 1316/83 «Ίδρυση και Οργάνωση του ΕΟΦ, της ΕΦ, της ΚΦ και τροποποίηση ...

3/9/2008 3:34 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46986/14-07-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46986/14-07-2008
Χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 6 παρ. 1 του Νόμου 1316/83
β) Το ...

16/7/2008 1:05 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41956/23-06-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41956/23-06-2008
Συλλογή στοιχείων για τη δημιουργία «Αρχείου Φαρμάκων με Παιδιατρική  Χρήση»  (Κανονισμός ΕΚ 1901/2006, άρθρο 42)
Έχοντας υπόψη:

26/6/2008 1:04 μμ
Εμφάνιση 41 - 45 από 48 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 10