Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34381/13-5-2009

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων ...

13/5/2009 1:10 μμ
Εγκύκλιος 4101/15-01-2009

ΘΕΜΑ: Κύριο Αρχείο Πλάσματος-Δεύτερο βήμα  [“second step” procedure for Plasma Master File (PMF)] και  Κύριο Αρχείο Αντιγόνου Εμβολίου-Δεύτερο βήμα [“second step” procedure for Vaccine Antigen Master File (VAMF)]
Έχοντας ...

23/3/2009 1:09 μμ
Εγκύκλιος 81449/17/12/2008/20/01/2009

Έγκριση γενόσημων προϊόντων για τοπική εφαρμογή ή στη μορφή "Πόσιμο διάλυμα"
Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/83657/30.12.2005 (ΦΕΚ 59Β/24.01.2006) ...

19/2/2009 1:08 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 77482/28-11-2008

Χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας
Σχετ.:
Η ...

1/12/2008 1:07 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66361/13-10-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66361/13-10-2008
Εφαρμογή διάταξης SUNSET CLAUSE για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1316/83, όπως τροποποιήθηκε και ...

13/10/2008 5:57 μμ
Εμφάνιση 36 - 40 από 47 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 10