Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Σχετικά με δωρεά φαρμακευτικών προϊόντων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι οι δωρεές φαρμάκων εξακολουθούν να γίνονται κανονικά σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία της Εγκυκλίου 57386/17-7-2013, με την μνεία ότι οι Κάτοχοι των Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) μπορούν να προχωρούν άμεσα στην υλοποίηση της δωρεάς, χωρίς την αναμονή 15 ημερών από την γνωστοποίηση στο Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας του ΕΟΦ.

Η παραπάνω διευκόλυνση γίνεται για λόγους άμεσης κάλυψης των έκτακτων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ