Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Κλειστό νοσήλιο: Συμπλήρωμα

Συμπλήρωμα καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή έχουν κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας μεγαλύτερο των 41,10 ευρώ [ΥΑ Υ4α/οικ 1320/3.2.98 (ΦΕΚ 99Β)]

Σε συμπλήρωση του καταλόγου των φαρμακευτικών προϊόντων που εξαιρέθηκαν του κλειστού νοσηλίου, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 4/11/2008, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Ορθή επανακοινοποίηση ΚΗΘ για 5 ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα
Για τα παρακάτω φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται σε πολύ μικρό αριθμό ασθενών (ορφανά), σε εξατομικευμένες δόσεις ανά βάρος σώματος, ανά 7ήμερο ή 15νθήμερο, το Κόστος Ημερήσιας δόσης Θεραπείας (ΚΗΘ) θα υπολογίζεται στο κόστος της μίας συσκευασίας πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των χορηγουμένων συσκευασιών ανά 7ήμερο ή 15νθήμερο ανά ασθενή:
  

ALDURAZYMEC/S.SOL.IN100 U/ML BTx 1 VIAL
 ALDURAZYME C/S.SOL.IN 100 U/ML BTx 1 VIAL
 CEREZYME PD.SOL.INF 400U/VIAL BTx 1 VIAL
 CEREZYME PS.SOL.INF  200U/VIAL BTx1VIAL
 ELAPRASE C/S.SOL.IN 2MG/ML 1 VIALx3 ML
MYOZYMEPD.C.SO.IN50 MG/VIAL BT x 1 VIAL


Στον συνημμένο Πίνακα αναγράφεται ως Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας (Ν.Τ.+5%: ΑΗΔ), το κόστος της μίας συσκευασίας το οποίο θα πρέπει κάθε φορά να πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των χορηγουμένων συσκευασιών ανά ασθενή.

2. Αλλαγή νοσοκομειακής τιμής φαρμάκου
Με το 4ο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων / 26.9.2008 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου το οποίο ισχύει από 29.9.2008, η επίσημη νοσοκομειακή τιμή του φαρμακευτικού προϊόντος LUCENTIS διαμορφώνεται στα 901,62 ευρώ με αντίστοιχο ΚΗΘ 946,70 ευρώ.

Επισυνάπτεται επίσης ο διορθωμένος κατάλογος των φαρμάκων που εξαιρέθηκαν του κλειστού νοσηλίου επειδή έχουν κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας μεγαλύτερο των 41,10 ευρώ.

Τέλος, στην ιστοσελίδα ΕΟΦ είναι διαθέσιμος ο κατάλογος των φαρμακευτικών προϊόντων των εξαιρούμενων του κλειστού νοσηλίου κατηγοριών επειδή υπάγονται σε εξαιρούμενες κατηγορίες σύμφωνα με την Κοινή Υπ. Απόφαση Υ4α/οικ 1320 (ΦΕΚ 99 Β/10.2.1998).


Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

Βασίλης ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ