Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 32/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΕΟΦ (CPV: 39830000-9)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ