Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 20/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής (cpv: 48000000-8)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ