Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 24/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια
κόμβων δικτύου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής (CPV:32423000-4)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ