Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοικτός ηλεκρονικός κάτω των ορίων αριθμ. Διακ. 6/2020

 ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΦ για ένα (1) έτος (CPV: 72267000-4)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ