Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 05/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών στο ακίνητο του ΕΟΦ, επί της Αθηνών - Πειραιώς 62, Ν. Φάληρο (CPV: 45453100-8)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ