Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.38/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών αντικατάστασης σωληνώσεων ζεστού – κρύου νερού και συντήρησης (βάψιμο και μόνωση) αυτών, όπου απαιτείται, λόγω φθοράς (CPV: 45300000-0)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ