Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός (Διακ.29/2014)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της προμήθειας (600.000.000) τεμαχίων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων

για να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη πατήστε εδώ