Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Διασφάλιση της επάρκειας των φαρμακευτικών Προϊόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Φ. ευχαριστεί όλους τους  συλλογικούς φορείς  (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΠΣΦ, ΟΣΦΕ)  που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση που τους απηύθυνε προκειμένου να υπάρξει  συνεννόηση και συνεργασία με σκοπό  τη  διασφάλιση της επάρκειας των φαρμακευτικών προϊόντων στις δυσμενείς συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας έγινε σαφές από όλους τους φορείς ότι ο εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς διεξάγεται ομαλά. Πιστεύουμε ότι η διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων στη χώρα μας θα συνεχιστεί, με την προϋπόθεση  ότι  όλοι οι  φορείς  της φαρμακευτικής κοινότητας θα λειτουργήσουν  με τη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση που απαιτούν οι περιστάσεις.  

Σε κάθε περίπτωση η ορθολογική διαχείριση των φαρμάκων είναι δυνατό να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό  ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην περίθαλψη των ασθενών και στο σύστημα υγείας γενικότερα.  

Ο ΕΟΦ συνεχίζει αδιάλειπτα να επιτελεί το ελεγκτικό του έργο, προασπίζοντας τη δημόσια υγεία και παραμένοντας σε ανοικτή επικοινωνία  με όλους τους εμπλεκομένους φορείς.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ