Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
(Τελευτ. Ενημ. 14-01-2019) ΤΙΜΟΛOΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα αναφοράς, γενόσημα, υβριδικά) συνταγογραφούμενων και ΜΗΣΥΦΑ, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών όπως υποβάλλουν από σήμερα Παρασκευή 11-01-2019 έως και την Παρασκευή 18-01-2019 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-11-2018.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.
Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 01-10-2018 έως και 31-12-2018 και είναι πλήρη.
Τον κατάλογο με τα νέα προς τιμολόγηση συνταγογραφούμενα προϊόντα και τα νέα προς τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα, μπορείτε να τον δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ (Τελευτ. Ενημ. 14-01-2019)

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ