Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Παροχές για το έτος 2017 των εταιρειών βάσει του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270)

Αναρτώνται οι παροχές, για το έτος 2017, των εταιρειών βάσει του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270) και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι  υπ' αριθμ. 2/2017 και 5/2016 γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από τις καταχωρήσεις των εταιρειών σε ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΟΦ.
Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές προς Επιστήμονες Υγείας (Ε.Υ.), πατήστε εδώ
Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.), πατήστε εδώ
Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές συγκεντρωτικά ανά Εταιρεία αρμοδιότητας ΕΟΦ, πατήστε εδώ
Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές συγκεντρωτικά ανά Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα (Ε.Υ.Φ.), πατήστε εδώ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΦ