Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Tιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ 12-07-2017

Σε συνέχεια της από 07-07-2017 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης των προτεινόμενων ενδεικτικών λιανικών τιμών νέων ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων, όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων στον 2ο όροφο, την Παρασκευή 14-07-2017 από τις 09:00πμ έως και τις 15:00μμ.

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων