Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Δελτίο Τύπου -Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ο Ε.Ο.Φ. κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει για τις ακολουθούμενες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητή η ισχύουσα νομοθεσία τους.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.