Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Φθοριοκινολόνες: Απευθείας Eπικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας

Συστηματικά και εισπνεόμενα αντιβιοτικά κινολόνης και φθοριοκινολόνης – κίνδυνος περιοριστικών, μακροχρόνιων και δυνητικά μη αναστρέψιμων παρενεργειών και περιορισμοί στη χρήση.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.