Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Φθοριοκινολόνες: Απευθείας Eπικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας

Συστηματικώς χορηγούμενες και εισπνεόμενες φθοριοκινολόνες: κίνδυνος αορτικού ανευρύσματος και διαχωρισμού.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.