Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
ESMYA: Επιστολή Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας (DHPC)

H ulipristal acetate 5 mg, για τη θεραπεία των ινομυωμάτων της μήτρας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επανεξέτασης του κινδύνου ηπατικής βλάβης.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/dhpc/ulipristal-acetate-5-mg-uterine-fibroids-not-be-used-during-ongoing-review-liver-injury-risk