Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Επιστολές Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας (DHPCs)

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020

Ενημέρωση σχετικά με την διανομή και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) των Επιστολών Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας (DHPCs).

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.