Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Έλεγχος Διακίνησης Αντι-ιικών Φαρμάκων

Ο ΕΟΦ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (1316/1983, Υ.Α. 83657/2006, Ν.Δ. 96/73) είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της ομαλής κυκλοφορίας των φαρμάκων σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης τους. Ο ΕΟΦ, όταν οι συνθήκες δημόσιας υγείας το απαιτούν (π.χ. πανδημία γρίπης, αλόγιστη χρήση φαρμάκων, κ.α.) λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την ορθή διακίνηση και διάθεση των απαιτούμενων φαρμάκων και επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις εάν και εφόσον χρειαστεί.
                                
Από τη Διοίκηση