Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Πλήρης άρση της απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ: 43197/13.4.20

Πλήρης άρση της απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ: 43197/13.4.20 περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό (η οποία τροποποιεί την αρχική απόφαση EOΦ αρ. πρωτ.: 35702/24.3.20) για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε όλες τις μορφές, περιεκτικότητες και συσκευασίες τους, μετά τη διαπίστωση της ομαλοποίησης της επάρκειας της αγοράς στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167).