Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Τροποποίηση χρονικού ορίου υποβολής αιτημάτων επιστημονικών εκδηλώσεων

Λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης για τη διασφάλιση της αποφυγής διασποράς ή επανεμφάνισης του κορωναϊού και σε συνέχεια της από 19.05.2020 ανακοίνωσής μας στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού αναφορικά με τα αιτήματα επιστημονικών εκδηλώσεων με τον χαρακτηρισμό “Web Scientific Event”, τροποποιούνται οι προθεσμίες υποβολής των αιτημάτων στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Συνεδρίων.

Ειδικότερα, τροποποιείται ο χρόνος υποβολής των αιτημάτων πραγματοποίησης επιστημονικών εκδηλώσεων από: το αργότερο πενήντα επτά (57) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της επιστημονικής εκδήλωσης σε: επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της επιστημονικής εκδήλωσης.  Ακολούθως, τροποποιείται και ο χρόνος υποβολής των αιτημάτων συμμετοχής Επαγγελματιών Υγείας από: το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της επιστημονικής εκδήλωσης σε: μία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν την έναρξη της επιστημονικής εκδήλωσης

Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης ορίζεται για την υποβολή αιτημάτων από τις 27.05.2020 έως και τις 31.07.2020.

Περαιτέρω διευκρινίσεις επί λοιπών ζητημάτων, τα οποία αφορούν σε αιτήματα πραγματοποίησης επιστημονικών εκδηλώσεων και προέκυψαν λόγω της έκτακτης επικαιρότητας, πρόκειται να ακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

 
Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων