Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
(Τελ.Ενημ. 26-3-2020)Τροποποίηση της Εγκυκλίου του ΕΟΦ των Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Τροποποιείται η ισχύουσα Εγκύκλιος του ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις μόνο ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης επιστημονικών εκδηλώσεων κατά τη θερινή περίοδο αποκλειστικά για το έτος 2020, εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν το επιτρέπουν, λόγω της αναστολής οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην ελληνική επικράτεια και της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

 
Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ
Δημήτριος Φιλίππου
 
Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.(Τελ.Ενημ. 26-3-2020)