Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
(τελ.ενημέρωση 12:58μμ) ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΣΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Σε συνέχεια της από 13-12-2019 ανακοίνωσης του Τμήματος Τιμολόγησης για την ανατιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, σήμερα 23/01/2020 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προς διαβούλευση οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ ως προς τις τιμές των εν λόγω προϊόντων. Παρακαλούμε όπως οι ΚΑΚ υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ηλεκτρονικά (pricelist@eof.gr) έως και την Δευτέρα 27/01/2020.
Όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων σύμφωνα με πρόγραμμα που επισυνάπτεται.
Σας ευχαριστούμε για τη θετική συμβολή σας στην ανοικτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της διαβούλευσης πατήστε εδώ. (τελευταία ενημέρωση12:58μμ)

Για να κατεβάσετε τον πίνακα υποβολής παρατηρήσεων πατήστε εδώ.


Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ