Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενόψει εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου επιστημονικών εκδηλώσεων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εκσυγχρονίζει και αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις επιστημονικές εκδηλώσεις και προσκαλούνται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, Κρατικοί Φορείς, Επιστημονικά Σωματεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, καθώς και Μη Κερδοσκοπικά Επιστημονικά Ιδρύματα, Σύλλογοι Υγειονομικών Επιστημόνων, Επιστημονικές Ενώσεις κάθε νομικής μορφής Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ιδιωτικά Θεραπευτήρια και Εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση med_conf@eof.gr έως και την 14η  Φεβρουαρίου 2020.

 Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ
Δημήτριος Φιλίππου