Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων_Δεκέμβριος 2019 (Δημόσια διαβούλευση)

Σε συνέχεια της από 21/11/2019 ανάρτησης για την ανατιμολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων, σήμερα, Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προς διαβούλευση, οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων του ΕΟΦ για τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα δεδομένα τιμών στα κράτη _ μέλη της Ευρωζώνης την 1η Οκτωβρίου 2019,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
δ) κοστολόγια
ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση


Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια και γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου

Ακολουθούν οι από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης των προτεινομένων τιμών με παράλληλη διαβούλευση με τους ΚΑΚ η οποία θα συμβάλλει στην διόρθωση τυχόν λαθών.

Παρακαλούνται οι ΚΑΚ να υποβάλλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών. Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα έχει ήδη ενεργοποιηθεί η on–line εφαρμογή για την υποβολή των παρατηρήσεών σας και θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019.

Η αποστολή παρατηρήσεων εκ μέρους των ΚΑΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης παρατηρήσεων, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ΚΑΚ.

Στα πλαίσια της παρούσας ανατιμολόγησης και της διαδικασίας δια ζώσης διαβούλευσης, όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης στον 2ο όροφο, αφού θα έχουν υποβάλλει τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Δια ζώσης διαβούλευση χωρίς την προηγούμενη υποβολή παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων σας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή EXCEL πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της διαβούλευσης πατήστε εδώ

Ταυτόχρονα αναρτάται το επικαιροποιημένο ως προς τις διοικητικές αλλαγές, δελτίο τιμών των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Για να κατεβάσετε το επικαιροποιημένο δελτίο των ΜΗΣΥΦΑ πατήστε εδώ   

Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ